Revelen les combinacions entre feina i estat civil

Revelen les combinacions entre feina i estat civil El formulari del Cens 2016 / Foto: Liffey

L’Oficina Central d’Estadística (CSO) continua desgranant les dades compilades durant el darrer cens, que el 24 d’abril del 2016 va comptar tots els qui aquella nit eren a la República i els va preguntar unes quantes coses a fi de tenir una radiografia de la població, i a la darrera entrega ha presentat el resultat d’estudiar la relació entre feina i estat civil.

En aquest sentit, les dades revelen els oficis en què hi ha més endogàmia de parella, és a dir, que els dos membres fan la mateixa feina. Pel que fa a les dones, el grup amb un percentatge més alt que fa la mateixa feina que el seu marit és el de les ramaderes, amb un 80%. De tota manera, no n’hi ha gaires perquè el grup més gran de solters, amb gairebé 33.000 persones, és el dels homes ramaders.

Altres feines en què la dona fa la mateixa feina que el marit hi ha les treballadores de pubs i restaurants, amb un 62%, conductores de taxi, amb un 58%, o les gardaí, amb un 49%. Per contra, només un 25% de les dentistes i un 24% de les veterinàries fan la mateixa feina que els seus marits.

Pel que fa als homes, el percentatge més alt dels que es dediquen a la mateixa feina que la seva dona són els infermers o auxiliars d’infermeria, amb un 57%, seguits dels floristes, amb un 39%, i dels mestres de primària, amb un 38%.

Font: Irish Examiner

Torna a dalt