Competència a dues bandes per a les Dublin Bikes

Competència a dues bandes per a les Dublin Bikes Els supervisors de Bleeperbike / Foto: @Dub_Bleeper via Twitter

L'any passat l'ajuntament de Dublin va introduir una normativa que regulava els sistemes de bicicletes compartides, el bicing, i això va aturar l'entrada en servei de les BleeperBike, que ho tenien tot a punt, amb presentació i sessió de fotos incloses, per a iniciar les operacions i que va haver de resignar-se a desplegar-se únicament a la zona de Dún Laoghaire i de South Dublin County Council, on no hi ha Dublin Bikes, que només abasten àrees administrades pel Dublin City Council.

Tanmateix, ara, l'ajuntament ha atorgat la llicència d'explotació a aquesta mateixa empresa i també a Urbo, ambdues de capital irlandès i que en un primer moment han posat en circulació unes dues-centes bicicletes. D'aquesta manera l'ajuntament complementa les Dublin Bikes, que no arriben a tots els barris de la capital i que molt sovint, a causa de la gran demanda en algunes zones concretes, acaben molt mal repartides.

De tota manera, la tecnologia emprada pels dos nous operadors és totalment diferent a la de les Dublin Bikes, atès que no hi ha estacions fixes on deixar la bicicleta sinó que es pot deixar lligada a qualsevol barra metàl·lica, coneguda com a model Sheffield i que és la típica estructura on la gent que té una bicicleta pròpia la hi lliga.

Cada bicicleta té un dispositiu que informa de la seva localització i la desbloca quan algú fa servir l'aplicació mòbil, que és l'única manera d'utilitzar el servei; en aquest sentit, no hi ha targetes magnètiques com amb les Dublin Bikes. A més, hi ha interoperabilitat entre BleeperBikes i Urbo, és a dir, que algú que s'inscrigui amb una de les dues operadores pot agafar una bicicleta de l'altra.

Font: The Journal.ie

Escriu un comentari

Assegura't que emplenes tota la informació requerida, marcada amb asterisc (*).

Torna a dalt