A la UCD és on hi ha més estudiants expedientats

A la UCD és on hi ha més estudiants expedientats El campus de la UCD a Belfield, Dublin 4 / Foto: Wikipedia

Entre el 2013 i el 2014 les quatre principals universitats de Dublin van emprendre accions disciplinàries contra 302 alumnes i la que lidera la classificació és la University College Dublin (UCD) que, d'altra banda, també és la que té més estudiants, concretament 26.354.

A la UCD 136 estudiants van haver de fer front a accions disciplinàries per haver incomplert les normes de la universitat i 30 per haver copiat o haver fet trampa en un examen; altres causes són un mal comportament, assetjament o fer un mal ús del material propietat de la universitat. Les penalitzacions són diverses i van des de multes de fins a 400 euros fins a l'exclusió temporal.

En segona posició, frec a frec, hi ha el Trinity College amb 133 estudiants; en aquest cas no hi ha detalls sobre els “delictes” perpetrats. A la Dublin City University (DCU) són més bons nois i dels aproximadament 12.000 estudiants que hi ha només 31 han sofert una acció disciplinària, la majoria per plagi. Al Dublin Institute of Technology (DIT) són els més exemplars i només van expulsar dos alumnes per incompliment de normes.

Font: Herald

URL curta: ves.cat/matM

Foto original

Torna a dalt