Darrer avís per a reclamar un reembors fiscal del 2018

Darrer avís per a reclamar un reembors fiscal del 2018 Oficina d'Hisenda a O'Connell Street, Dublin 1 / Foto: Liffey

El nivell de coneixements fiscals del gros de la població irlandesa és força baix i és per això que cada any molts contribuents paguen impostos de més, essent la causa principal el fet de no reclamar un reembors per un ampli ventall de despeses desgravables, com salut -haver anat al metge o al dentista-, tenir cura d’una persona dependent, ser el llogater d’un habitatge o d’una habitació, pagar una hipoteca o haver estudiat en un centre d’ensenyament superior.

Així doncs, segons Marian Ryan, mànager de la secció d’impostos al consumidor a la consultora fiscal internacional taxback.com, cada any hi ha centenars de milions d’euros sobre els quals els contribuents tenen dret a reembors, però que per desconeixement, no es fa cap reclamació. En aquest sentit, Ryan assegura que l’any passat, gairebé cinc-centes mil persones van pagar un global de tres-cents milions d’euros de més, per la qual cosa, si tothom reclamés el que li correspon, el reembors mitjà seria d’uns 667 euros per càpita.

I com que hom pot anar fins quatre anys enrere, cap a final d’any sempre es fa la tradicional crida a reclamar el que és a punt de vèncer, que en aquest cas són totes les despeses desgravables fetes durant l’any 2018. De tota manera, molt sovint la crida és ignorada per bona part dels beneficiaris potencials, que en aquesta època de l’any estan més pendents de les celebracions que no pas d’embarcar-se en un procés amb formularis, paperassa i un vocabulari que molts troben molt difícil d’entendre.

D’altra banda, s’espera que durant els anys vinents les sol·licituds de reembors vagin in crescendo arran de la consolidació del treball remot, que ha romàs una pràctica molt estesa després de la pandèmia i dels confinaments, en alguns casos al 100% i en altres de manera híbrida, és a dir, treballant uns dies a casa i uns altres a l’oficina. En aquest sentit, el Revenue Commissioners -Hisenda- permeten de desgravar un 30% dels rebuts de l’electricitat, el gas i internet a tot aquell que treballi des de casa i amb l’augment del cost energètic patit durant els darrers mesos, probablement molts miraran de reduir els costos reclamant un reembors.

Una novetat en el camp de les desgravacions fiscals és la reintroducció del Rent Tax Credit, que permetrà de reclamar un descompte fiscal de cinc-cents euros anuals a qui sigui llogater d’un habitatge, d’una habitació o qui pagui el lloguer a un fill que sigui llogater; a més, aquesta mesura, anunciada a l’octubre durant la presentació del Budget 2023, permet de sol·licitar un reembors, també de cinc-cents euros, per al 2022.

Essent un tax credit, Hisenda descomptarà l’import d’altres impostos que el contribuent hagi de pagar durant els mesos vinents, com el de la renda (PAYE), llevat que durant el 2023, per la raó que sigui, el sol·licitant no pagui impostos, que llavors reemborsarà els cinc-cents euros amb un pagament al compte corrent, això sí, sempre que el sol·licitant hagi pagat més de cinc-cents euros en impostos durant el 2022.

Font addicional: Irish Independent

 

Torna a dalt