El compte fiduciari entre Irlanda i Apple és una ruïna

El compte fiduciari entre Irlanda i Apple és una ruïna Placa al Departament d'Economia / Foto: Liffey

L’any 2016 la Comissió Europea va sancionar la multinacional tecnològica Apple amb una multa de 14.300 milions d’euros, dels quals 13.100 milions eren en concepte d’impostos endarrerits durant el període analitzat, del 2003 al 2014, i 1.200 milions d’interessos. Òbviament, això deixava en molt mala posició el govern irlandès atès que, d’una banda, la Comissió havia determinat que Apple havia rebut un tracte de favor en matèria fiscal, i de l’altra, perquè això podria allunyar noves inversions de multinacionals que aprofiten els avantatges fiscals que els ofereix Irlanda. En el cas d’Apple, la companyia de la poma és una de les que ocupa més gent a la zona de Cork.

Així doncs, el govern irlandès, en lloc d’agafar els diners i apretar a córrer, va decidir d’apel·lar la decisió de la Comissió davant del Tribunal de Justícia de Primera Instància de la Unió Europea, amb seu a Luxemburg, creant conjuntament amb Apple un compte fiduciari, és a dir, un compte d’on no es poden treure diners si no és de mutu acord entre ambdues parts. Després, el juliol del 2020, el tribunal va donar la raó a Irlanda, però llavors va ser la Comissió Europea qui va apel·lar, per la qual cosa el compte fiduciari va romandre obert.

De tota manera, la volatilitat dels mercats financers i tractant-se de milers de milions d’euros, el valor del compte s’ha reduït al llarg del temps. En aquest sentit, l’any 2018 va perdre setze milions en set mesos, fruit d’una època en què els interessos dels dipòsits eren negatius; el 2019 la pèrdua de valor va ser de 249 milions, essent l’element més important els 209 milions d’ajustament fiscal amb un país tercer, que va romandre en l’anonimat.

I ara, el darrer report del Comptroller and Auditor General (C&AG), un ens dedicat a auditar els comptes de departaments, agències i empreses públiques, ha revelat que el valor del compte fiduciari encara ha disminuït més, passant dels 13.990 milions d’euros a final del 2021 a 13.640 milions d’ara. Segons el C&AG, aquest darrer declivi també ha estat causat per una reclamació fiscal de 246 milions per part d’un país tercer -que el report no anomena-, mentre que la resta dels cent cinc milions de minusvàlues tenen l’origen en els interessos negatius dels bons en què es van invertir els diners. 

A l’hora d’imposar la sanció, la Comissió Europea va incloure una nota permetent que països tercers poguessin reclamar impostos derivats dels mateixos beneficis no gravats que van originar tot aquest afer i és per això que sembla que aquí hi suca tothom. 

Les inversions fetes amb els diners del compte fiduciari es fan seguint el criteri de tres agències d’inversió privades -Amundi, BlackRock Investment Management i Goldman Sachs Asset Management- que, d’altra banda, són supervisades per un comitè format a parts iguals per Apple i per membres de la National Treasury Management Agency (NTMA), l’entitat que gestiona la tresoreria de l’Estat.

Font addicional: The Irish Times

Escriu un comentari

Assegura't que emplenes tota la informació requerida, marcada amb asterisc (*).

Torna a dalt