Molts joves llogaters d’avui es jubilaran sent llogaters

Molts joves llogaters d’avui es jubilaran sent llogaters Apartament llogat al centre de Dublin / Foto: Liffey

Un report de l’Institut de Recerca Econòmica i Social (ESRI) encarregat pel Pensions Council revela un futur força desesperançador per a molts dels joves llogaters d’avui que, probablement, quan es jubilin continuaran sent llogaters, puix que si ara un 90% dels que tenen més de seixanta-cinc anys són propietaris d’un immoble, només un 65% dels que actualment integren la franja d’edat d’entre 35 i 44 anys seran propietaris quan es jubilin.

Segons el report, dirigit per la doctora Rachel Slaymaker, el problema de no poder comprar un habitatge i veure’s obligat a viure de lloguer s’ha accelerat durant els darrers anys; en aquest sentit, si el 2004 un 60% dels joves d’entre 25 i 34 anys eren propietaris, quinze anys més tard, a la mateixa franja, només n’eren un 27%. Pel que fa a la franja d’edat de més de seixanta-cinc anys, un 90% són propietaris, un percentatge que baixa deu punts -fins al 80%- per als de la franja d’edat immediatament per sota, els d’entre 55 i 64 anys.

A la zona mitjana -entre 35 i 44 anys- hi ha els que sembla que evolucionaran menys, perquè si ara són propietaris un 58%, a la jubilació només ho seran un 65%, tot i que depenent d’alguns factors, com increment de l’oferta, ajudes dels pares o subsidis estatals, podrien arribar al 71%. Finalment, segons tots els escenaris analitzats, la meitat dels del grup de 25 a 34 anys, que pel temps que encara els manca per a arribar a la jubilació presenta un alt grau d’incertesa, no serà propietari de cap immoble i haurà de llogar.

Així doncs, al fet que després de la jubilació els ingressos acostumen a disminuir s’hi ha d’afegir un mercat immobiliari amb preus pels núvols, tant en lloguer com en compravenda, fruit del fort desajust entre oferta i demanda, per la qual cosa, si res no canvia, en el futur podria augmentar de manera ben notòria el nivell de pobresa entre els jubilats, atès que bona part dels ingressos s’haurien de destinar a pagar el lloguer.

Torna a dalt