Google: impostos irrisoris per a tants ingressos

Google: impostos irrisoris per a tants ingressos Placa de Google a Barrow Street, Dublin 4 / Foto: Liffey

Irlanda és considerada per molts com un paradís fiscal i és per aquest motiu que moltes de les grans multinacionals que hi ha al món la trien com a base d'operacions europea o mundial. Aquest fet queda palès quan s'analitzen els comptes i afers fiscals d'empreses com Google, que durant l'any 2014 només va pagar 28,6 milions d'euros en impost de societats.

Aquesta xifra és irrisòria si es té en compte que els ingressos totals durant el mateix període van enfilar-se fins als 18.300 milions d'euros que després, aplicant un sofisticat entramat operacional dissenyat per aprofitar qualsevol escletxa de la legislació fiscal, van resultar en un benefici després d'impostos de només 167,9 milions d'euros.

Això s'aconsegueix mitjançant una sèrie d'operacions entre societats pantalla del grup, com pagaments per drets d'ús (royalties), que tributen en paradisos fiscals on no hi ha impost de societats o on és molt baix. Malgrat tot, Irlanda obté el benefici de tenir com a contribuents a 5.000 persones que treballen per a la companyia del cercador, 2.763 de Google i la resta d'empreses externes que, en aquest cas sí, no reben cap tracte de favor ni tenen cap escletxa legal i paguen l'impost de la renda i les cotitzacions a la Seguretat Social com tothom.

Font: RTÉ

URL curta: ves.cat/mgj-

Escriu un comentari

Assegura't que emplenes tota la informació requerida, marcada amb asterisc (*).

Torna a dalt