Una nova llei farà tributar les apostes amb empreses no residents

El ministre d'Economia Michael Noonan ha afirmat que el govern continua treballant en l'elaboració de la Llei d'Apostes que hauria de regular el sector a internet atès que amb la legislació actual només es paguen impostos per les transaccions dels jugadors irlandesos amb empreses residents a Irlanda però no amb les empreses residents a l'estranger. Així doncs, bona part de les apostes realitzades per internet o per via telefònica no tributen a Irlanda.

En principi la nova llei hauria de permetre que qualsevol aposta feta des de territori irlandès amb una empresa de fora pagui el mateix impost de l'1% que es paga si s'aposta amb empreses a l'illa. Abans l'impost era del 2% però va reduir-se a la meitat, circumstància que sumada a l'auge de les apostes online ha fet que el total d'impostos recaptats per aquest concepte s'hagi reduït de 54 milions d'euros el 2007 fins a 30 milions d'enguany.

Torna a dalt