Menys envasos al carrer

Fins no fa gaire, a la ciutat de Dublin i sobretot al centre, hom podia veure un ampli ventall d’envasos abandonats a la seva sort, això sí, en molts casos seguint unes pautes molt concretes, com deixar-los sobre una pilona, al costat d’un fanal o sobre del parquímetre, entre altres. De tota manera, sembla que el sistema de dipòsit i reembors Re-turn no només ha tingut un efecte positiu per al medi ambient, atès que ara no es llencen tants envasos a les escombraries, sinó que també ha fet disminuir la brutícia als carrers, a vegades perquè en lloc de deixar abandonada una ampolla hom va a la màquina perquè li reemborsin entre 15 i 25 cèntims, i d’altres, perquè hi ha qui es dedica a recollir envasos per a fer uns calerons.

Torna a dalt