Adéu estatal al BofI

Durant la crisi bancària de fa quinze anys el govern va haver d’injectar milers de milions d’euros a les entitats financeres irlandeses a fi d’evitar-ne la fallida mitjançant ampliacions de capital en què l’Estat esdevenia l’accionista principal; a la pràctica, en bona part dels casos, com amb l’Anglo-Irish Bank, AIB, Irish Nationwide, EBS o Permanent TSB, l’operació va suposar la nacionalització dels bancs puix que l’Estat era propietari de gairebé el 100% de les accions. De tota manera, hi va haver una excepció, Bank of Ireland (BofI), en què tot i rebre una injecció de diners públics de 4.700 milions d’euros durant el període 2009-2011, el paquet accionarial de l’Estat no va superar mai el 50%. I ahir, Paschal Donohoe, ministre d’Economia, va anunciar que el govern havia venut les darreres accions que tenia al banc generant uns ingressos de 841 milions d’euros. Globalment, l’operació estatal a Bank of Ireland ha estat molt reeixida perquè hi va posar 4.700 milions d’euros i n’ha tret 6.700. Pel que fa a altres bancs, a AIB encara hi ha un 63,5% en mans públiques i a PTSB un 62,4%, que aniran reduint-se a mesura que Economia determini que l’operació representa un benefici per al contribuent.

Torna a dalt