Caríssima Irlanda

Les dades de l’Eurostat per al 2021 indiquen que Irlanda, juntament amb Dinamarca, és el país de la Unió Europea amb uns preus més alts per a serveis i béns de consum, atès que se situa al 140% de la mitjana, que seria el 100%, és a dir, un 40% per sobre; a l’altre extrem hi ha Hongria amb un 62%, Romania amb un 54% i Bulgària amb un 46%. En allò que més destaca Irlanda és en l’alcohol i el tabac, que és un 205% de la mitjana, mentre que a Polònia és del 72% i a Bulgària del 64%, fet que podria explicar el perquè a Irlanda hi ha tants paquets de tabac de l’Europa de l’Est, molts dels quals, un cop buits, acaben a terra. D’altra banda, que les begudes alcohòliques siguin les més cares no eviten que l’alcoholisme sigui un problema força greu a l’illa i és que és un tema molt més relacionat amb la cultura que no pas amb l’economia.

 

Torna a dalt