Amb el preu de les assegurances de cotxe pels núvols...

Amb el preu de les assegurances de cotxe pels núvols... El disc de l'assegurança amb la data alterada / Foto: Garda via Twitter

Durant els darrers anys el preu a pagar per una assegurança de cotxe s'ha enfilat de mala manera i entre els motius d'aquest increment hi ha la reducció de la competència al sector en haver fet fallida algunes companyies, l'augment de l'import i del nombre d'indemnitzacions que s'han de pagar als qui pateixen un accident, alguns provocats intencionadament, o la gran quantitat d'automobilistes que circulen sense assegurança.

Aquest darrer cas, el de no contractar una assegurança, és el més estès i fàcilment detectable als controls que la Garda munta arreu de la xarxa viària, puix que al disc situat en algun lloc visible del parabrisa es veu clarament la data de caducitat de la pòlissa. De tota manera, sempre hi ha qui hi aplica una dosi de murrieria i intenta fer veure allò que no és.

Això és el que va passar dissabte quan la Garda va inspeccionar el disc d'un automobilista de Galway i va veure que s'hi havien fet uns retocs, una mica matussers, a fi d'allargar el període de validesa. La pòlissa havia estat vàlida fins al març del 2016 però amb un simple cop de retolador el període de cobertura s'havia ampliat fins a l'agost del 2018.

A més, l'infractor no només va canviar el 6 per un 8, passant del 2016 al 2018, sinó que també havia volgut guanyar uns mesos canviant un 3 per un 8, de març a agost. A banda que la línia de retolador no estava gaire treballada i es veia fàcilment, l'artista no va tenir en compte que les assegurances només es fan per a un any, és a dir, que en aquest moment no hi pot haver cap pòlissa que caduqui l'agost del 2018.

Font: Irish Independent

URL curta: bit.ly/2mULBWI

Foto original

Torna a dalt